Wiata nr 2 z dachem czterospadowym

Opis techniczny

W standardowym wyposażeniu znajduje się:

 UWAGA

W celu zachowania warunków gwarancji producent zobowiazuje odbiorcę do ponownego pomalowania dostarczonego produktu w okresie 1 miesiąca od montażu. 

rozmiar cena montaż gont papa rynny
3x4,5 m 4850zł +600zł +850zł +250zł +850zł
3x6 m 6550zł +700zł +850zł +300zł +1050zł
4x4 m 7250zł +700zł +950zł +350zł +850zł
4x6 m 9800zł +800zł +1250zł +400zł +1050zł

 

wiata nr 2 z dachem czterospadowym wiata nr 2 z dachem czterospadowym wiata nr 2 z dachem czterospadowym wiata nr 2 z dachem czterospadowym wiata nr 2 z dachem czterospadowym